کتددن باغاگئدیرم

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

کتددن باغاگئدیرم

آلچاق داغاگئدیرم

 

بیردنیزسوایچمیشم

یاغایاغاگئدیرم!


  • [ ]