یالواردیم گئجه یارا

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

دئییردی وارلی،دارا:

یارمنی چکدی دارا!

 

قهرائله دی آممامن

یالواردیم گئجه یارا!


  • [ ]