گؤزآغلایار،قاش آغلار

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

گؤزآغلایار،قاش آغلار

آلاولانیب باش آغلار!

 

دوست رسیمین گورنده

بولودیاغار،داش آغلار!


  • [ ]