چیلله گلیب،قار گلیب!

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن
çillə gəlib qar gəlib
qonaqliqa yar gəlib

əsqər əmi bazardan
göz yaşila zar gəlib

چیلله گلیب،قار گلیب!

قوناق لیقا یار گلیب!


«اصغرعمی» بازادان

 گؤز یاشیلا زارگلیب!


  • [ ]