یئره دگدین آی دئمه

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Yerə dəgdin ay demə

Xeyabana zay demə

 

Qimətləri görəndə

Aqlama ax- vay demə

یئره دگدین آی دئمه!

خیابانا زای دئمه!

 

قیمتلری گؤزنده

آغلاما،آخ وای دئمه!!


  • [ ]