طلاقدان آغلامازلار

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Təlaqdan aqlamazlar

Gözləri daqlamazlar

 

ər-arvadi birbirə

tənabla baqlamazlar

طلاقدان آغلامازلار

گؤزلری داغلامازلار

 

ار-آروادی بیربیره

طنابلا باغلامازلار!!


  • [ ]