یورغون دولانیرام من

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن


yorqun dolaniram mən

hərdən talaniram mən


dükanda cins alanda

od dutob yanirammən

یورغون دولانیرام من 

هردن تالانیرام من

دوکاندا جنس آلاندا
اود دوتوب یانیرام من!!


  • [ ]