قارداشیم ساتمازمنی

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Qardaşim satmaz məni

daqlara atmaz məni

 

Dədə mali üstündə

Vurub uzatmaz məni

قارداشیم ساتمازمنی

داغلارا آتماز منی

 

دده مالی اوستونده

ووروب اوزتمازمنی!


  • [ ]