گون اورتا،گون باتان

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Günorta günbatnda

Gecə damda yatanda

 

Bizimiçin pay saxla

Eşşək əti satanda

گون اورتا،گون باتاندا
گئجه دامدایاتاندا

بیزلریچین پای ساخلا
ائششک اتی ساتاندا!!


  • [ ]