الیم باتدی تیکانا

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

Dumanyatditikana

Yaqiş çatdi tikana

 

Gitdim baqd qgül dərim

əlim batdi tikana

دومان یاتدی تیکانا!

یاغیش چاتدی تیکانا

 

گئتدیم باغدا گؤل دریم

الیم باتدی تیکانا!


  • [ ]