یاش گؤزلریم قارالیر

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن

yaş gözlərim qaralir

tellərimiqaralir

 

arvad uşaq yaninda

hergün üzum qaralir

 

یاش گؤزلریم قارالیر
تئللریمی قار آلیر

آرواد اوشاق یانیندا
هرگون اوزوم قارالیر
 

 


  • [ ]